RAMOWY ROZKŁAD DNIA

07:00–08:00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w sali grupy III, zajęcia indywidualne i w małych grupach, zabawy dywanowe, stolikowe

08:00–08:30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku

08:30–09:00

ŚNIADANIE

09:00–10:30

Zajęcia dydaktyczne inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze poznawczej, językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i ruchowej (gr. I: 09:00–10:00)

10:30–11:15

Spacery i zabawy na świeżym powietrzu (gr. I: 10:00–11:15)

11:15–11:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku

11:30–12:00

OBIAD – zupa i deser

12:00–14:00

Leżakowanie (gr. I)

12:00–12:15

Krótki relaks poobiedni – wyciszenie, wdrażanie do skupienia uwagi, słuchanie bajek, opowiadań, zabawy uspokajające i relaksujące (gr. II i III)

12:15–13:45

Zajęcia o charakterze poszerzającym treści programowe zabawy muzyczne, plastyczne, teatralne, grafomotoryczne, konstrukcyjne, zabawy w ogrodzie (gr. II i III)

13:45–14:00

Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku

14:00–14:30

OBIAD – II danie

14:30–16:00

Zajęcia indywidualne i grupowe doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie inteligencji wielorakich, zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, aktywność własna dzieci

16:00–17:00

Zajęcia i zabawy wspólne w sali grupy I praca indywidualna i w małych grupach, zabawy w kącikach zainteresowań, zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci