PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Programy własne:
Program prozdrowotny „Przedszkole promujące zdrowie”
Program ekologiczny „Przyjaciele natury”
Program goszczący wolontariuszy „Europa pod Kasztanami”
– realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Fundacją Integracji Społecznej PROM
Program języka niemieckiego „Z językiem niemieckim przez świat – poznajemy kraje niemieckojęzyczne”
– realizowany przez nauczyciela germanistę

Programy i projekty zewnętrzne:
Mały Miś w świecie wielkiej literatury – międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Wydawnictwem MAC Edukacja
ABC Empatii – projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Czepczyński Family Foundation (CFF), mający na celu likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw
Zdrowa Misja – projekt prozdrowotny realizowany we współpracy z Fundacją Polskie Dzieci
Akademia Przyjaciół Wody – projekt edukacyjny realizowany we współpracy z MPWiK Wrocław
Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym – program prozdrowotny realizowany we współpracy z Kliniką stomatologiczną Artident
Mali Wspaniali
– program realizowany we współpracy z Fundacją Mali Wspaniali.