REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja do placówek edukacyjnych odbywa się z wykorzystaniem
elektronicznego systemu rekrutacji, 
który jest dostępny na stronie
:
rekrutacje.edu.wroclaw.pl. System zostanie uruchomiony w dniu 24 marca 2021 o godzinie 12:00.

24 marca 2021 rozpoczyna się rekrutacja
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

14 maja 2021 rozpoczyna się rekrutacja
do klas pierwszych szkół podstawowych.

INFORMACJA Z WYDZIAŁU EDUKACJI:

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022
możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.

W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.

UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.

Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się, jak go założyć pod adresem:
http://l.wroclaw.pl/profil-zaufany
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie:
https://www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw