W październiku 2021 r. nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Program został uchwalony przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce.
W ramach realizacji programu odbywają się w naszym przedszkolu działania, mające na celu promocję czytelnictwa i rozbudzanie zamiłowania dzieci do literatury. Dzięki wsparciu finansowemu zakupiliśmy do naszej przedszkolnej biblioteczki pokaźną kolekcję nowych, ciekawych książek dla dzieci.